Görme Engelliler

Mart

Adalet İle İlgili Sözler

 Bana yapılan haksızlık bana hiç bir şekilde ona haksızlık yapma hakkını vermez.

 Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Anatole France

 Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır.(Mirabeau)

 Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer. Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder.

 Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar. Falih Rıfkı Atay

 Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.

 Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler.

 Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir.

 Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.

 Örnek insanlar adaleti anlar. Adaleti anlamayan adaletsiz olur.

 Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun. (Fiat justitia, pereat mundus)

 İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır. Anonim

 Dünyanın yıkılmaması için bırak adalet yerini bulsun. (Fiat justitia, ne pereat mundus)

 Adalet erdemlerin kraliçesidir. (Justitia Virtim regina)

 Gökyüzü düşse de bırak adalet yerini bulsun. (Justitia fiat, ruat coelum)

 Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur Anonim

 Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur. Çiçero

 Hukuk ilmi mukaddes bir şeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur. Ulpinnus

 Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. Anonim

 Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. – Blaise Pascal

 Eşitlik her zaman adil değildir. – Bülent Ecevit

 Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak. – Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

 Adalet güçlüden yanadır. – Niccolò Machiavelli

 Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. İhering

 Ülkeler kılıçla alınır fakat adaletle korunur. – Timurlenk

 İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. – Victor Hugo

 Adalet…Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendine ait olanı vermek. – Ulpianus

 Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. – Aristo

 İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. – Voltaire

 Adalet, bir çağlayan gibi akmalıdır. – Agatha Christie

 Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir. – George Bernard Shaw

19-03-2018


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 0  kişi beğendi